پاسخ بدوستانی که مرا مورد محبت قرار داده اند

با بهترین و گرمترین سلام ها 

عده زیادی از دوستان که به وبلاگ بنده مراجعه می کنند غالبا مرا با کلمات محبت آمیز مورد عنایت قرار می دهند . در پاسخ باین دوستان چیزی جز    تشکر و سرافکندگی ندارم به عرض برسانم تشکر بخاطر اینهمه محبت و شرمندگی برای این دستهای خالی و بضاعت کم..

عده ای از دوستان دانشجوی دانشگاه آزاد و وبلاگ (بچه سیاسی )ما را مورد عنایت قرار داده و در آخر خواسته بودند که پیوند وبلاگ بچه سیاسی را در ردیف لینک ها قرار دهیم که اطاعت امر گردید و آرزوی ادامه ارتباط و محبت دوستان را دارم .

دوستا ن دیگری از جمله آقای فرزاد  خانم والا  باز بطور جدا گانه بنده را مورد محبت قرار داده اند که ضمن تشکر در مورد لینک ها اطاعت امر گردید .

جماعتی از دوستان حاضر و غایب کتبی یادر  دیدار شفاهی خواستار چاپ کتاب یا اسم و آدرس کتاب های قبلی بوده اند که در پاسخ بعرض می رسانم که در شرایط موجود نمیدانم که چاپ کتاب چه سر انحامی پیدا میکند ؟این مسئله را از جمیع جهات میگویم

چه از جهات ناشر و چه از جهات مجوز و سایر مسائل.

در پیش از انقلاب هم همه کارها تا آثازچاپ شده بنده  را ناشرین محترم که همیشه ببنده لطف داشته اند انجام میدادند . در هر صورت با پیدا شدن ناشر چشم و اطاعت امر...

اما اینها چند اسم از کار های بندهاست.:

پشت چپر های زمستانی ١٣۴۶

پائیز شعر های تازه ١٣۴٩ (پخش از بامداد)

نعره جوان   امیرکبیر ١٣۵٠

١٣۵١ برنده جایزه پر ارزش و گرانسنگ فرو غ فرخ زاد در شعر جوان ایران

١٣۵٧ شبیخون 

١٣٧۵ عشق معنی میکند حرف مرا 

البته باید بگویم که همه کارها بجز آخری نایاب می باشند و در انتظار تجدید چاپ


دوستان ذیگر مهرزاد و راحیل با ارسال پیام های جداگانه مرا و  در حقیقت کار های مرا مورد محبت قرار داده اند که تشکر میکنم.در آرزوی سالهای سبزی که می آیند...

دوستان و استادان ارجمند (ن- ج) و (ا-ج-ع ) ما را از مراحم خود بی بهره نگذارید که مائیم و امید دیدار شما.

 

دوست ارجمندم ع-یاوری در باره بکار نردن کلمات بظاهر مستهجن :

ما عقیده داریم که کلمه مستهحن یا زشت وحود ندارد بلکه بکار بردن یا مورد استفاده قرار ندادن آنها فقط بستگی دارد به مشرب کلام یا همان محیط سخن ..  مولانای بزرگ در داستان خاتون و کنیزک از واژهائی استفاده می کند که یکی از آنها را در تمام دیگر آثار شاعران بزرگ دیگر ختی عبید (اگر درست یادم باشد ) هم نمی بینیم .

دوست عزیزم آقای سوشیانت

از ارسال شعر زیبا و دلنشین ای وطن ممنونم و متشکر.

 

جناب مرزوقی از اظهار محبت شما کمال تشکر دارم ودر آینده هم مرا از نظرات خودتان بی خبر نگذارید ..


با بهترین درود ها... و در انتظار آرا و نظرات دوستان دیگر....    والسلام سیروس مشفقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید