ای آنکه...

من بی تو می میرم

بی تو نمی مانم

پاییز آمد

پاییز برگشت

گل های باغ اطلسی در باد ویران شد

ویرانه های ساحلی را آب با خود برد

ای آنکه با گمنامی پاییز  و تابستان گذشتی

ای آنکه رفتی بر نگشتی "برنگشتی

برگرد برگرد

من بی تو می می میرم

بی تو نمی مانم

 

سیروس مشفقی پاییز سرد همانسال

/ 0 نظر / 39 بازدید