مشتی از خاک...

مشتی از خاک بیابانها در خورجین داشت

و دو سه شاخه گل از گلهای دشتستان

آه بنگریدش میآید ؛ میآید

از درازای همه جاده طولانی غربت ها  می آید

تا درین خانه طوفان زده شاید یک لحظه بیاساید

 

                                                   با عرض پوزش این تکه ؛قسمتی از یک شعر بلند است که اگر کامل شد خواهد آمد ...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید