صدای تو ...

صدای تو در خانه من چراغیست سرسبز و روشن

که از عمق این روزهای پریشانی و درد و محنت

مرا تا ب شیرین ترین روزهای جوان می برد   

بمن بار دیگر کلام گل و آب و پرواز

بمن سر آن گفته های نهان میدهد

 

ادامه دارد...

 

سیروس مشفقی

دوستان یک توضیحی بدهم درباره این تکرار اسمم در آخر هر شعر و نوشته...و آن اینکه بمن اینطور گفته اند که اگر این اسم سیروس ...در پایان هر کار نیاید وبلاگ بهم میخورد از بابت یافتن خواننده و ...

/ 0 نظر / 26 بازدید