سیزده را همه عالم بدر امروز کنند

من همان سیزدهم کز همه عالم بدرم

                                                       شهریار  شیرین بیان

                                                                        شاعر بزرگ ایران 

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید