در ساعت چهار صبح

 ساعت چهار صبح

درست در ساعت چهار صبح

مرد را   آ و ر دند


وصیت نکرده و سخن نگفته

جز آخرین بار که در آن نمایش تاریخی گفته بود :

من این نظام را قبول ندارم

و فریاد رده بود :

اگر بمیرم از عقیده ام بر نمی گردم

ذز ساعت چهار صبح

و تاکید کرده بود با تمامی خشم و خروشش:

راه من همان راه اوست  "او--  سالار شهیدان در تمامی دوران ها       

: حسین ابن علی علیه السلام.

در ساعت چهار صبح "درست در ساعت چهار صبح.

    ****

در ساعت چهار صبح مرد را آوردند

دست هایش را بستند :

 دلاور مردی بود 

در آخرین نبرد یک تنه در برابر یک لشگر _ایستاده بود "جنگیده بود "وخود از خون دشمن وضو ساخته بود

و در قضای چهار گانه اسیر گشته بود.

که مردان عشق را

اینست عبادت

                     و آنست نبرد.

هر دو در خون ریشه دارند

و مصلحت نمیدانند.

و مصلحت نمی شناسند.

که در فرمان عشق  آخرین کلام عشق است

و تا من آدمی پاپوشی بسازم دلیل ماندن را

و خوذرا فریب دهم با مصلحت

آنها از هفت دریا گذشته اند.

در ساعت چهار صبح

     *******

در  ساعت چهار صبح مرد را آوردند

دستهایش را بستند

                           پاهایش را بستند

دهانش را بستند:

_مرد یک سره و مهربانانه با سربازان سخن می گفت :

آیاتی از مصحف شریف

و روایاتی از امام شهیدان

سربازان ب خروش آمده بودند

و می رفت که ناگهانی و عصیانی کاری بکنند

در ساعت چهار صبح"درست در ساعت چهارصبح.

        ********

در ساعت چهار صبح مرد را آوردند

نمایش بپایان آمده

                            و فرمان صادر شده بود.       

 در ساعت چهار صبح  ...

در حکومت خود کامگان سرنوشت آزاد مردان مرگ است.

      *****

در ساعت چهار صبح نسیمی از مشرق می وزد که عطر بیهق دارد

عطر شهیدان سربدار ایران زمین

در ساعت چهار صبح

درست در ساعت چهار صبح 

توله سگ ها ازاین دنده بآن دنده می غلطند

و خواب خوش استخوانهائی را می بینند که اربابی تف کرده است...

درست در ساعت چهار صبح..

       ******

در ساعت چهار صبح

درست در ساعت چهار صبح مرد را آوردند

دست هایش را بستند

پاهایش را بستند

دهانش را بستند

چشمهایش را بستند

فریاد زد

چشمهایم را باز بگذارید

می خواهم تا آخرین لحظات عمرم خاک سرزمینم را ببینم

در ساعت چهار صبخ درست در ساعت چهار صبح...  ادامه دارد.....                               

                           سیروس مشفقی

         وبلاگ شاعر معاصر سیروس مشفقی

/ 0 نظر / 26 بازدید