پاسخ بیارانی که مرا مورد ...

 عزیزم آرمین : از دریافت کامل معنا و تعبیر کار درشعر ": (آیا پدر این بود) که نشانهِ ی ذهن  پویای شماست بی نهایت شادمانم روی ماهت را می بوسم..این دید ار غیر از دیدار همراه با بادمجان خورشت است..

عزیزم سپیده -ف . خانم دکتر فرمایش شفا هی شما را بجان شنیدیم و اطاعت امر . امیدوارم همراه دوستان و یاران سفر کرده نوشته های مرا درخور بدانید و از اظهار نظرات حکیمانه (پزشکانه) خود مارا بی بهره نگذارید...

نادیده دوست شعر خوانم رها::سخنم با شما همانست که گفتم گاهی سخن رفیقی چنان بجا و بمورد است که گوئی درهای شادی و فرح و نشاط را بروی آدمی باز میکند . در یکی دو مورد اخیر پیام های شما چنین بود . مرا از خودت بی خبر مگذار...

 

دوست ساکتم بابک با بهترین سلامها می بینید که فرمانتان احرا گردیده است فریادتان بحق باد و رساتر.......

 

دکتر کرباسچی مولوی خوان :

١-امیدوارم مولوی شناس هم باشید. و از آن بابت هم مارا بی بهره نگذارید ...مولوی نامه استاد دکتر محمد تقی جعفری می رود که جهان را در بر بگیرد.

١- چند بار که پی در پی به وبلاگت سر زدم حس کردم زیاد تند کار نباشی ..امیدوارم اشتباه از من باشد...منتظر محبت شما.....

 

 
 

تا دیدار ی دیگر....

سیروس مشفقی  با ارادت

 

سیروس مشفقی

 

 

/ 2 نظر / 21 بازدید
آرمین

لطف دارید به من به سان همیشه ها از کودکیم تا بحال که بسیار آموخته ام از شما. در مورد انتشار کتاب هم نظر شخصیم اینست که جامعه مطلب خوان امروز اکثرا َ اوقات مطالعه شان را در اینترنت میگذرانند.و انتشار کتاب تنها در بردارنده هزینه ایست گزاف برای درج در پرونده شخصی و کتابخانه ها که امروزه خاک میخورند و کتابهایشان میپوسند بی آنکه حتا ورقی بخورند. ولی شخصا َ مشتاق خواندن کارهایتان هستم.چه در اینترنت و چه در کتاب.

سپیده

ممنون از اینکه کارهای قشنگتون را با ما تقسیم میکنید.