امیر دلاور امیر بزرگ....

 امیر...امیر دلاور

امیر بزرگ

تو آنی که این سرزمین را ب آزادی و اعتلا سوق دادی

و عطر کرامت ب اسلاف و اخلاف ما هدیه جان و دل خسته ام پرسشی  میزند چنگ

چرا ما بمانند تو نیستیم

چرا ما چنین دزد و ناپاک و نامرد بار آمدیم

چرا کیسه هامان ز نان سر سفره مردم است 

چرا ما بدین حد زنازادگان مردمیم

امیر ...

 

امیر دلاور 

 

ادامه دارد.....

/ 0 نظر / 54 بازدید