دهم...

اینجا کنار نهر برادر نگاه کن

در پشت هر درخت کمین کرده خنجری

دریا هنوز نعره جانسوز تشنگیست

هشدار بی نشانه ازین راه نگذری

در مقتل خدا سر و جان را فدا نمود

مردی نهاده جان بکف و بسته هردری

اینجا مصاف حق و باطل و پستی و راستیست

یک طفل بسته بقنداق و لشگری

دیگر خبر ز گمشدگان کس نیاورد

منگر ب پرسش دل شوریده سرسری

میخانه را زشور تو سرمیکشد بعشق

اکنون فرا رسیده زمانهای داوری

/ 1 نظر / 23 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید. www.blogdir.ir