سرمین من

سخن بتمامی از سرزمین من است /سرزمین من

سرزمین سنگین ترین کوهستانها

                                       آبی ترین آسمانها

                                                        عمیق ترین جنگل ها

            و سوزان ترین کویر ها

                                       سرزمین من

 

سرزمین من

سرزمین عاشق ترین عاشقان جهان

گنج آوران خاک نشین

دیوانه گان عقل بخورشید  با خته

سرزمین من

 

سرزمین جاده های عسل

گلهای سرخ شهید

وشهیدان کل سرخ

سرزمین من

/ 0 نظر / 24 بازدید