شب ها و من..

شب ها که من با دو سه تن دیگر

خود را تا صبح مسموم می کنیم

اغلب صحبت ما اینست که هدایت مسموم بوده است؟؟درست.:

که هدایت بد کرده است

هم با خود -هم با دیگران:

اما کدام دست

آن گیلاس زهر آلوده را بدست هدایت داد

اما کدام دست دارد ما را مسموم می کند

 

فریاد بزنید جوان ها فریاد بزنید

فریاد زدن لازمه جوانی است اما

                                 آرام فریاد بزنید

باستودیوم ها بروید

و تا آنجا که دلتان می خواهد فریاد بزنید

جایزه اول بخانم جین فوندا یا آقای پله تعلق خواهد گرفت

فرقی نمی کند

منظور یک نمایش تاریخی است

فریاد بزنید جوان ها فریاد بزنید

فریاد زدن لازمه جوانیست 

با اینهمه مواظب زنجیر ها باشید

زیاد تکان ندهید

ممکن است پاره شوند....

 

 

 

جین فوندا نام یک خانم هنرپیشه یک نسل قبل و پله را هم که همه می شناسنند....

لحن شعر چنانچه نا گفته پیداست مربوط است بسالهای جوانی شاعر وباز بنا به نحوه کار سیروس مشفقی شعریست بلند و مفصل و حدود سالهای 1350که مشت نمونه خروار و با این امید که مورد پسند واقع گردد..

سیروس مشفقی

/ 0 نظر / 25 بازدید