بهار تلخ....

بها ر آمد اما بهاران نشد ٫٬

دلم شاد ازین روزگاران نشد

نه عزت ٬نه حیثیت آ دمی ٬

همه کارمان زشت و اهریمنی

همان که جها ن را کسی نشمرد٬

بیک مشت سکه غلامت شود

نه معلوم اصل و تبار کسی٬

نه روشن دل و روزگار کسی....

 

/ 0 نظر / 23 بازدید