نمیدانم فیلمسازی بزرگ ...

نمیدانم فیلمسازی بزرگ یامترجمی بزرگتر بود .نمیدانم در باره تالیفات موسیقی چه کرد یا...اما دانم ب یقین دانم :

                         

 

غول بزرگ دوستی پرتو اشراق خاوری بود که رفت

 

دوستی این رفیق از حدود سالهای 1349 در دوران دانشکده آغاز شد و با دوری از هم در سالهای 51و2 گمان کردم که پایان یافت بدون آنکه از یادم رفته باشد چرا که بین ما سکوت و بی ارتباطی پیش آمد اما ...اما... اما...

ناگهان پیغامی از دوست..

سالها میگفتم

مرد با شمشیر ب دنیا می آید

مرد با جامه ی خونین کفن

مرد با شمشیر ب دنیا می آید...

سالها می گذرد اما...اما...اما

دریغ از انتظاری آن چنان طولانی و غمناک و بی پایان...

دریغ از انتظاری آنچنان ...افسوس.

                                    ********

کجارفتی که دور از تو تمام باغهای آشنائی سوخت:"

                                                                        ویران شد

کجا رفتی که بی تو نعره ی مستانه ی یاران

                                                        غم آور ناله ی اندوه دوری شد..

شراب وصل یاری سو کمند ا نه

                            هلاهل کاسه زهر صبوری شد.

کجا رفتی که بی تو  ما و یاران دگر دردا صبوری نیز نتوانیم...

بر آن دشتی که میراندیم و راه عشق بود و عشق

کنون بنگر درین برزخ کجا و تا کجای عمق می رانیم...

زندگی با غولی چنین زیبا زیاد البته راحت نیست...چه باشد که همسر این مرد باشد این همسران //زنانی این چنین چقدر شایسته تکریمند زبان یارای بیانش زا ندارد ...براستی کتابی بایدنوشت ... و بر این زحمات و...اندوه بزرگ این خانم که تمام عمر پرتورا مثل پروانه ای بدورش گشت و پرستاری کرد و از وجود  دردمند اشراق نگهداری ......باید تعظیمی شایسته این بانو انجام داد ......خانم اشراق تعظیمی بزرگ از طرف همه فرهنگ دوستان و ادب پروران این سرزمین بر وجود نازنینت باد.....

 

و...

 

سیروس مشفقی

پائیز سوگوار 1391

 

 

 

 

 

 


/ 0 نظر / 5 بازدید