بهاران خجسته باد

بهاران خجسته باد

ترا هرکه از جان بخواهد

بهر جا و هر شکل و حالت

همیشه ب مهر و بشادی جان بسته باد...

اما پس از این شعار نوروزی که روز دوم فرور دین (با یکی دو زوز دیری ) نوشته بودم دوستی با نام بنده خدا ابراز محبت کرده و ضمن شادباش نوروزشعری هم ارسال کرده بود...از اتفاق بنده یک شعری با زبان آذری در همین روز ها سر قلم رفته بودم که آن را در پاسخ آن دوست (بنده خدا ب ویژه ) و همه یاران و هم میهنان تقدیم خاکپای مبارک کرده و سالی پر عظمت همراه با آزادی و راحتی و دور از هر گونه دردمندی برای همه جهان /همه جهانیان آرزومندم...البته یاری دارم که پر مهر است و با صفا و دستگیر ..حیفم می آید ودور از انصاف می بینم اگر یاد این بزرگوار نکنم و تبریک  ب خاک پایش جناب مهندس نخعی که در روزگاری چنین سخت شارستان را در می آورد و چه پر محتوی و سرشار ...

سال نو همچنان در اهتزاز باد بیرق ایلش...وسر ب بلندی ها بساید ... 

و اما آن کار جدید :

باهار گلدی گول آچیلدی چمن ده

گل کی سن سیز  طاقت قالمیوب من ده

هر طرف دن سل لر  سولار یول لانوپ

 سن  گدن نن  منه   غصه لر    قالوپ

گل کی منیم سن سیز باهاریم یوخدی

مجنون کیمین  سن سیز قراریم  یوخدی

 

گل بیرده  بو   ا و د ه  چراغلار  یانسون

غصه لرین  دردین    منی    بوراخسون

 

گل سنی نن   باغلار  گو لسو ن  گورسین

گنه   ایلین  بایراق لاری

                                اوجا   داغلارا چاتسین...

 

 

مین  اوچ  یوز  دوخسان ایکی باهاری

البرز -افشاریه کرج 

سیروس مشفقی

و اما ترجمه این شعرگونه همان سخن همیشگی آمدن بهار است و دوری یار و آ رزو ی 

                               دید....ار

/ 2 نظر / 22 بازدید
یک بنده خدا

بهار تو ای یار دیرین من شکفته چنان باد : گل در چمن خجسته چنان عمرتو صد بهار وَ پیوسته عمری همه کامکار بهار ت خجسته ، بهار تو شاد وَ اندُه به قلب تو هرگز مباد بهاران ایران زمین پر نگار وَ نوروز ایرانیان ، شاهوار بسی فرّ و فرهنگ و آیین و دین بسی فخر تاریخ ایران زمین دریغ آیدم زان همه فرّهی کجا شد ، کزان کِی کجا آگهی ؟ درود فراوان نثار توباد خداوند بخشنده یار تو باد 7 فروردین 1392 خورشیدی

یک بنده خدا

رنگ چشمان تو با یادم نیست ورنه با شب پره ها با مهتاب رنگ چشمان تو را می گفتم