بیاد آن روز کشتی در لوس آنجلس و...

و آن پهلوانیها که مردان ایران زمین نشان دادند..

 

تقدیم ب پهلوان خطه آذربایجان آقا پرویز هادی...

آذربایجان پهلوانلار یوردی دی

پهلوانلار ...قهرمانلار  یوردی دی


پرویز هادی سنه بیزدن سلام

آرزوم وار سنی گوروم شیرین کام

ساقلوخ اولسون روزگارون شاد اولسون

غصه لردن وجودون آزاد اولسون

پهلوانلوخ یازولوبدی ایلینده

اللرینده..قوللاریندا... بلینده

ایاخلارون قوتی وار  .. زوری وار

میدانوندا   آدلی... سانلی... کیم  قالار

سنین فنین ...سنین قوه قدرتین

نجه سووم آز گلمسین عزتین 

آذربایجان سنه سرافراز اولوپ

اونان گشمیش دنیا آدونان دولوپ

آقا عامل آقا پرویزی سویله

آذربایجان گولی تبریزی سویله

آذربایجان قهرمانلار یوردی دی

قهرمانلار پهلوانلار یوردی دی

پهلوانلار گوروم قلبیز شاد اولسون

هر بلادن وجودوز آزاد اولسون

 

سیروس مشفقی

24فروردینماه 1394

بیاد پهلوانیهای گروه کشتی ایران

  

/ 0 نظر / 45 بازدید