باز می خواند.

باز می خواند خروس سبز همسایه

باز می سوزد چراغ سرخ آبادی

آن گزامی نغمه شیرین آزادی

تا بر انگیزد مرا زین خواب نکبت بار

تا دوباره سر رسد آن لحظه ی دیدار

 

 

سیروس مشفقی

/ 0 نظر / 22 بازدید