دیدار در اتوبوس واحد

بیاد دیداری که در ۱۹/۱/۱۳۸۷ در اتوبوسی که از میدان توپخانه به میدان ونک میرفت و مرا میبرد
سر و وضع دوست مسافری که در کنارم نشست آشکارا نشان اهل عشق و دل داشت .
صحبتمان با تلفن همراه آغاز شد و خیلی زود سر موضوع اصلی رفت : هنر

که او دانشجوی سال آخر تئاتر بود در حال گذراندن پایان نامه / من هم که اهل بخیه

بخاطر حالی که داشت و بخاطر رنجی که می برد مرا مدیون هدیه ای کرد از من باو

باشد تا آماده شود ۱۹/۱/۱۳۸۷ سیروس مشفقی 

/ 0 نظر / 23 بازدید