کتاب های سیروس مشفقی

1-پشت چپر های زمستانی (پخش از نیل) -نایاب

2-نعره جوان انتشارات امیر کبیر

3-پاییز شعر های تازه     انتشارات بامداد (پخش)

4-شبیخون انتشارات رواق

5-عشق معنی می کند حرف مرا  انتشارات توشه

/ 0 نظر / 9 بازدید