با بهترین درود ها ب یاران و دوستانی که مرا مورد عنایت ....

دوستی با آدرس pixhaمرا مورد لطف و...من ب وبلاگ ایشان رفتم و نه تنها بلکه با دقت کار ها را (البته چند تاشان را )بررسی کردم و کار ها خوب دیدم .اما در پاسخ برای لینک هر چه جستم آن ستون را نیافتم...حالا شما دوست وبلاگ pixha شما اگر ممکن شد لینک را انجام دهید تا من هم از اینجا لینک بدهم...

با سپاس

س-م

/ 0 نظر / 50 بازدید