درین چاه زندان اسیرم" اسیر

کرا گویم ای دوست دستم بگیر

نه زین خاک راه  جدایی مراست

نه از این مصیبت رهایی مرا ست

 کجا هست مردی که مردی کند

 


ادامه دارد....

سیروس مشفقی

پاییز 92

/ 0 نظر / 22 بازدید