سرزمین من. ( وبلاگ سیروس مشفقی ، شاعر معاصر )

اشعار و نوشته های سیروس مشفقی ، شاعر معاصر.

بیاد آن روز کشتی در لوس آنجلس و...

و آن پهلوانیها که مردان ایران زمین نشان دادند..   تقدیم ب پهلوان خطه آذربایجان آقا پرویز هادی... آذربایجان پهلوانلار یوردی دی پهلوانلار ...قهرمانلار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 118 بازدید
اسفند 98
4 پست
دی 96
1 پست
آذر 96
1 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
6 پست
مهر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
2 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
1 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
1 پست
اسفند 87
6 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
7 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
5 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
6 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
7 پست
بهار_آمد
1 پست
من_و_سکوت
1 پست
دهم
1 پست
روز_دهم
1 پست
زلزله_91
1 پست
چه_راحت
1 پست
صدایم_کن
1 پست
باحافظ_
1 پست
بهاران
1 پست
مشفقی
1 پست
ای_میل
2 پست
ترانه
1 پست
اسب_هایم
1 پست
لیلی_جان
2 پست