فریاد بزنید "جوان ها فریاد بزنید   

باستودیوم ها بروید

و تا آنجا که دلتان می خواهد فریاد بزنید

فریاد زدن لازمه جوانیست

جایزه اول بخانم جین فوندا یا آقای پله تعلق خواهد گرفت ؟؟

فرقی نمی کند

منظور ما یک نمایش تار یخیست

 

 

سیروس مشفقی

سیروس مشفقی

لینک
سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۸ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml