سلام ...نه اینکه   

سلام ...  نه اینکه ادبیات نو و کلاسیک یا نیمائی و سپید و... با این چند کلمه اوج و  حضیضی بیابد . نه ابدا اینطور ....این نوشته ها مویه گریستن های گمشده ای در بیابان است بپذیر.... والسلام

 

نه در چنگوره (نام دهکده ای   در سر راه همدان )   د لشادم نه تهرون - پس شد:

نه در چنگوره دلشادم نه تهرون

نه در غربت نه خاک پاک ایرون

اگه جویای احوال منستی (من هستی )

پریشونم   عزیزمن   پریشون .........

 

 

لینک
دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml