چون شب آید ..../   

چون شب آید دل نباید کند از خورشید ها
د ا من   ظلمت  پر  است از چشمه ء ناهید ها

چون خزان شد ٬دل به  ر و یا ی بهاران خوش کنید

می شکو فد   با ر دیگر گلشن امید ها

 

 

 

لینک
سه‌شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٦ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml