ای آنکه...   

من بی تو می میرم

بی تو نمی مانم

پاییز آمد

پاییز برگشت

گل های باغ اطلسی در باد ویران شد

ویرانه های ساحلی را آب با خود برد

ای آنکه با گمنامی پاییز  و تابستان گذشتی

ای آنکه رفتی بر نگشتی "برنگشتی

برگرد برگرد

من بی تو می می میرم

بی تو نمی مانم

 

سیروس مشفقی پاییز سرد همانسال

لینک
سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml