و قتی که باران روی جاده ضرب می گیرد٬

من دوست میدارم برا نم

وقتی سحر خورشید می آ ید

در جا ده بودن عالمی دارد

در من سفر آغاز بیداری است

 

 

لینک
جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml