حافظا پشتم هنوز از آتش شلاق می سوزد...   

این یک سطر از شعر بلند(با حافظ ) است که دروبلاگ آمده است و امید دارم مورد پسند تان قرار گیرد ...

 

 

 

سیروس مشفقی

لینک
شنبه ٤ تیر ۱۳٩٠ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml