سال 1349 شب های شعر حوشه-عکس سیروس مشفقی بالای تیتر شب های شعر دیده می شود..   

لینک
شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml