حیف از آن مرد که در .... صفحه اول

حیف از آن مرد که در غربت و تنهائی مرد

حیف از آن باغ که با زهر خزانی افسرد..

 

 

 

 سیروس مشفقی

سلام سوشیانت عزیزم

از شعر ارسالی ممنون ...باز با ما در تماس باشید...

+


سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml